KVKK & Gizlilik Politikası

Rotaneta Turizm ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket veya Veri Sorumlusu”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında ve tarafımızca işletilmekte olan [•]internet sitesinin (“İnternet Sitesi veya Sitemiz”) işletilmesi sırasında, işlenen kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgiler ile sizlerin deneyimini geliştirmek için faydalandığımız çerezler (cookies), pikseller, gifler gibi bazı teknolojiler (“çerezler”) hakkında temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları kullanıcılarımız ve İnternet Sitemizi kullanan 3. Kişilerin (“Kişisel Veri Sahibi”) dikkatine sunar. Şirketimiz işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası metnini (“Aydınlatma Metni”) yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YASAL DAYANAĞI
Üyelerimiz ile İnternet Sitemizi kullanan 3. Kişilerin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLANMASINDA KULLANDIĞIMIZ YÖNTEMLER
İnternet Sitemiz [•] ile İnternet Sitemizi kullanan 3. kişilerin verdikleri veriler, kullanıcılarımızın veya İnternet Sitemizi kullanan 3. kişilerin açık rızaları ile izinleri ve mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz tarafından elektronik ortamda çerezler, Log dosyaları, Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki bilgiler, e-posta, elektronik ortamda yapılan diğer yöntemler işlenmektedir.

İnternet Sitemiz de kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin aydınlatmaya dayalı açık rızave izinler yetkili kişiden onay alma esasına dayalıdır

 

3. İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
İnternet Sitemiz çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.Çerezler sanal dünyada geniş çerçevede kullanılan ve web tarayıcılarının otomatik ön kabule tanımlanması sebebiyle ziyaretiniz ile ilgili cihazınızın dil, ayarlar vb. bilgilerinin hatırlanmasına yardımcı olan teknolojilerdir.

Sitemiz ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

İnternet Sitemizin çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. İnternet Sitemiz size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, sitemizin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

İnternet Sitemiz çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

İnternet Sitemiz (i) zorunlu çerezler, (ii) işlevsel ve analitik çerezler, (iii) oturum kimliği çerezi ve (iv) kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Zorunlu çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir. İşlevsel ve analitik çerezler ise dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir.

Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, İnternet Sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz fakat İnternet Sitemizin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

İnternet Sitemiz ayrıca Google, Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların İnternet Sitemizi nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome:Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer:Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox:Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera:Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari:Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI AMACI
Şirketimiz, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi aşağıda sıralanan amaçlarla kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir:

a. İnternet Sitemiz üzerinden Tekne Sahipleri ile tekne kiralamak iseyen kişilerinkimlik bilgilerini teyit etmek,

b. İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

c. Tekne müsaitlik sorgulaması, rezervasyonların yapılması ve tekne kiralamaya ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması, kurulan sözleşmelerin ifası, tarafların sorun ve şikayetlerinin değerlendirilmesi,

d. Elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

e. Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

f. Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sağlayabilmek, Kullanıcılarımızı sunduğumuz hizmetten yararlanma imkanları ile deneyim ve tecrübelerini ilgi dikkate alarak ilgilenebilecekleri ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında kullanıcılarımıza bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

g. Kullanıcı memnuniyetini artırmak, internet sitesinden sunduğumuz hizmetlerden yararlananları tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

h. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılarımızaöneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili onları bilgilendirebilmek,

i. Hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcılarımızın şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

j. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

5. KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Şirketimiz ile paylaşılan kişisel veriler, Şirketimiz gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirketimiz, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcılarımızın izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcılarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirketimiz sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz hissedarlarıyla, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, kullanıcılarımıza ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve kullanıcılarımızın memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ
KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Şirketimizin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b. İşlenmişse bilgi talep etme,

c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f. KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvuru konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.​​


Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.​
 

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımızınŞirketimiz ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir.

Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde veya bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için iletişim kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilir, verilerinizi güncellemenizi sağlayabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Rotaneta Teknoloji ve Turizm Anonim Şirketi
Fenerbahçe Mh. Iğrıp Sk. No: 13 Kadıköy/İstanbul PK: 34726
Telefon : 0 (850) 308 78 68
E-posta : booking@rotaneta.com

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Rotaneta Turizm ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”) tarafından iletilen Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası (“Aydınlatma Metni”) ile yine Veri Sorumlusunun Hizmet Sağlayıcı olduğu https://www.rotaneta.com adlı internet sitesinde bulunan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI uyarınca, tarafıma, şahsımın işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel verileri, kişisel veri işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde bildirilmiş ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla;

İstisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, belirtilen yerlere aktarılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onaylıyorum.